Organisatie Stichting Veteranen Purmerend


Stichting Veteranen Purmerend heeft ten doel het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen en die in Purmerend en Omstreken in het bijzonder, alsmede het op laagdrempelige wijze bevorderen en verstevigen van het contact en de relaties tussen veteranen onderling. Stichting Veteranen Purmerend heeft een Dagelijks Bestuur, een Beschermheer, een Raad van Advies, een Sociale Commissie en Veteranenhelpers. Meer informatie over deze organisatieonderdelen kunt u vinden in de submenu's onder organisatie. Onder ditzelfde menu zijn ook de Statuten te downloaden.

Stichting Veteranen Purmerend heeft de ANBI-Status. Dit betekent dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging aan Stichting Veteranen Purmerend. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen.

Niet Vergeten !!

Veteranencafé
02 dec 2020
14:00 -
Spijkerman Eten & Drinken
Veteranencafé
06 jan 2021
14:00 -
Spijkerman Eten & Drinken